Regulamin korzystania z usług gabinetu kosmetologicznego Projekt Estetyka

 • Usługi w gabinecie wykonuje magister kosmetologii Sara Osiowa
 • Gabinet Projekt Estetyka ma nieregularne godziny pracy. Wizytę można umówić w godzinach 10:00 – 19:00, a także poza tymi godzinami oraz w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • Zabiegi wykonywane są tylko osobom pełnoletnim.
 • W celu rezerwacji terminu w ciągu 12 h należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł na podany w wiadomości prywatnej numer konta lub poprzez przesłany link do płatności mobilnej PAYU.
 • Zadatek zostaje odjęty od kwoty zabiegu po jego wykonaniu.
 • W przypadku odnotowania braku płatności zadatku po 12 h wizyta zostaje anulowana.
 • Przed każdą wizytą następuje automatyczne przypomnienie.
 • Zmiana terminu wizyty możliwa jest do 12 h przed umówionym zabiegiem - przechodzi na kolejny termin wraz z opłaconym zadatkiem.
 • W przypadku niestawienia się na wizytę zadatek w wysokości 100 zł pozostaje bezzwrotny oraz nie przechodzi na poczet kolejnej wizyty.
 • Klient przed przystąpieniem do zabiegu zaznajamiany jest z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi, jak i zaleceniami pozabiegowymi oraz możliwymi efektami do osiągnięcia.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu należy wypełnić świadomą zgodę na zabieg w formie pisemnej.
 • Klient zobowiązany jest stawić się na wizytę punktualnie.
 • Spóźnienie ponad 15 min może skutkować odmówieniem zabiegu bez zwrotu zadatku.
 • Zastrzegam prawo do odmówienia wykonania zabiegu w uzasadnionych przypadkach.
 • Umówienie terminu oraz wpłata zadatku oznaczają zaakceptowanie powyższego regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje od 01.12.2021.